logga

Grafiska Museet Grafiska Museet 25 år i Gamla Linköping

                                           Julmarknader 2019
                      Pågående utställning          Nyhetsbrev Aug-Okt 2019
    

logga

Jul & Nyårstider:
1-23 december öppet 12-16
30/11-1/12, 7-8/12 samt 14-15/12 öppet 11-16

27-30/12 öppet 12-16
24-26/12 samt 31/12-14/1 2020 STÄNGT
advent advent

Öppettider:
September 2019 till våren 2020:
tisdag onsdag torsdag  11.00-16.00
lördag söndag  12.00-16.00

                                                                                                                                                                                         

Start Välkommen Besöka oss! Museet Anslagstavlan Blandad kompott Kontakt

 

                                                                                           

Om oss Grafiska Museets historik Vad gör vi på  Museet Vad behövs för att trycka? Linköpings tryckerihistoria Sättmaskinens historia LTAB Linköpings Tryckeri AB Svea-Band Privilegiebrev Från träsnitt till bokstav Gutenberg Faksimil tryckprov 1787 Östgöten Historiska årtal

Boktryckarkonsten i Kina

 

      Att trycka från infärgade plattor var känt i Ostasien före vår tidräknings början.

      I Japan och Korea trycktes redan på 700-talet religiösa texter. Kineserna började på 1000-talet framställa lösa typer. Typerna var av lera, senare av koppar eller bly. Den viktigaste utvecklingen av tryckandet kom från 1100-talet att ske i Europa, efter det att papperet introducerades från kineserna via araberna. Även i Europa inleddes boktryckarkonsten med att man använde träplattor med

utskurna bilder och text, så kallat blocktryck. Vid mitten av 1400-talet fanns boktryckandets olika grundförutsättningar. Den som sammanförde dem och som räknas som boktryckarkonstens uppfinnare är Johann Gutenberg från Mainz.

      Omkring 1440 skapade han det gjutinstrument som löste problemet med att tillverka mängder av exakt lika bokstavstyper. Vi har ett sådant gjutinstrument på museet. Behovet av att mångfaldiga liturgiska böcker och läromedel uppstod tidigt i kyrkan. I klostren fanns ett scriptorium, en skrivsal, där munkarna med utsökt handstil skrev av bibeln och andra böcker, som användes i gudstjänsterna.

Anfangerna, begynnelsebokstäverna, utformades särskilt omsorgsfullt, ofta med bilder runt om. Att skriva av hela bibeln tog tre år för en skrivare. Gutenbergs uppfinning gjorde att man kunde trycka 180 biblar på samma tid, d.v.s. tre år.

Kontakt: info@yourcompany.comCopyright 2008 Your Party