Servetter2
Handpress3
Handpress2
Handpress1
IMG_7621
IMG_7619

Handdigelpress

Vi har ett antal mindre digelpressar som drivs för hand och dessa använder vi till att trycka servetter. 

De är ca 100 år gamla och är helt handdrivna och man lägger i och trycker en servett i taget.

IMG_7311
Intertype
Inter4
Inter2
Inter3
Inter1
matriser
IMG_7657
IMG_7658
IMG_7659
IMG_7655

Sättmaskin Intertype

Innan sättmaskinen uppfanns, omkring 1890, sattes allt för hand genom att plocka bokstav för bokstav ur stilkaster.

Med sättmaskinen blev jobbet sex gånger snabbare och det blev en revolution inom tryckeribranschen. Sättmaskinen gjuter en helt ny rad med text som efter tryckning smälts ner och blir nya rader.


Denna sättmaskin, som är i full funktion, är av fabrikatet Intertype och är byggd på 1960-talet.

Typograph
Typograph2
Typgraph3
Typograph4
IMG_7597
IMG_7599

Sättmaskin Typograph

Typograph är en sättmaskin och levererar likadana blyrader som vår andra sättmaskin. Den var dock en billigare och enklare variant och var inte lika snabb som de mera vanliga Linotype- och Intertype-maskinerna. Typograph-maskiner fanns därför oftast på mindre tryckerier.

Denna maskin är inte i produktion..

Holländaren
Holländaren2
HJolländare3

Holländare

En "holländare" är en maskin som används för att mala lump till våt pappersmassa. Maskinen uppfanns i Holland i slutet av 1600-talet .Med hjälp av roterande knivar slits textilier ner till den fiberstorlek som önskas.

Tidigare använde man stampverk som stötte sönder materialet, vilket tog längre tid och med sämre resultat. Holländaren var åtta gånger snabbare


Vår maskin använder vi vid vår papperstillverkning och vi har den till låns från Tumba bruksmuseum.

Stanhope
IMG_7593
IMG_7595
IMG_7596
IMG_7594

Stanhope-press

Denna press av järn ersatte de tidigare träpressarna som funnits sedan Gutenbergs tid. Uppfinnaren var engelsmannen Stanhope och året var 1800.

Vår press är byggd av Munktells Verkstäder i Eskilstuna och användes för framställningen av tidningen Östgöta Correspondenten i Linköping mellan 1847.och 1852. Den användes sedan som korrekturpress fram till 1964.

Den är fortfarande funktionsduglig men används inte i produktion.