Föreningen

Grafiska Museet 

i Gamla Linköping

Grafiska Museet drivs av en ideell förening som bildades 1994. Lokalen hyrs av  Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Allt arbete på museet utförs ideellt av ett 30-tal medlemmar. Verksamheten finansieras genom försäljning av enklare trycksaker, medlemsavgifter samt ekonomiska bidrag och anslag.

Museet drivs som ett levande museum där gamla tryckpressar och blystilar används för framställningen av trycksaker.


Styrelsen

Stöd oss genom

att bli medlem!

För att bli medlem skickar du ett mail till grafiskamuseet@telia.com med namn, adress och telefonnummer. Ange i ämnet att du vill bli ny medlem. Vi återkommer sedan till dig med ytterligare information.


Medlemsavgiften för enskild medlem är 200 kr/år.

Om du har ett företag och önskar stödja museet, vänligen kontakta ordförande.


Kontakta oss gärna på grafiskamuseet@telia.com för mer information angående medlemskap, museet, föreningen och det arbete som bedrivs i lokalen

AEPM, ArbetSam

och Gramus

Vi är medlemmar i AEPM, ArbetSam och Gramus.


AEPM är en förkortning som står för Association of European Printing Museums. Det är en intresseorganisation för alla som är intresserade av tryckerihistoria och den grafiska branschens kulturarv i bred bemärkelse, inte bara i Europa utan också i övriga delar av världen. På deras webbsida www.aepm.eu hittar man tryckerimuseer över hela Europa.


Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) bildades 1998 och är idag Sveriges största museiförening med drygt 600 arbetslivsmuseer anslutna. ArbetSam är en ideell förening och en samlande resurs för Sveriges arbetslivsmuseer som verkar för att synliggöra, stötta och fortbilda. Mer info på www.arbetsam.com.


Gramus är Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd. Här är tryckerimuseerna i Sverige medlemmar och genom detta råd får vi stöd och hjälp av varandra. Mer information hittar ni på www.gramus.se.

Resor

Vi har genom åren genomfört en rad studieresor och besökt andra grafiska museer i Sverige och i Europa. Några bilder från våra studieresor hittar du här.