Maskiner


Här presenterar vi några av våra maskiner som finns på museet. Klicka på bilden för att få mer text och bilder.

Inventarier

Här nedan ser ni bilder på några av våra inventarier. Mer finns att se på vårt museum. Välkomna på ett besök!

Bokbinderi

Vi kan visa upp några maskiner och hjälpmedel som användes förr på ett bokbinderi.

Vissa dagar har vi en bokbindare på plats som visar hur det går till att binda böcker.

Handgjort papper

Längst in i museet  tillverkar vi papper på samma sätt som man gjorde fram till slutet av 1800-talet. Vår råvara är huvudsakligen lump. Dvs gamla lakan och andra tyger som vi mal ner så det blir små bomullsfibrer som sedan används att göra papper av. 

Vi tillverkar också akvarellpapper genom att bestryka våra handgjorda papper med gelatin.

Biblioteket


Vårt bibliotek omfattar över 2.500 böcker, tidskrifter och andra småtrycksaker som huvudsakligen kommer via donationer och gåvor. Det är ca 60 hyllmeter av i huvudsak grafisk och tryckteknisk litteratur från 1800-talet och framåt.

Hemlån är ej möjlig men däremot finns möjlighet att studera på plats efter kontakt med museet.

Medarbetare


Någon av oss möter du vid ett besök på museet. Alla medarbetare på museet jobbar ideellt och är på museet oftast en dag i veckan.

Vår historia

Det har funnits planer på att skapa ett grafiskt museum i Linköping ända sedan 1980-talet för att bevara den grafiska historien när den digitala tidsåldern kom och ersatte de gamla maskinerna och hantverket med datorer.

Grunden till dagens museum lades 30 augusti 1994, då en interimsstyrelse bildades med representanter både från arbetsgivarna och arbetstagarna inom den grafiska branschen i Linköping.


Det första museet öppnades 22 maj 1996 i en liten lokal på Rådmansgatan 10 (där det idag är Hilmas Winblads Bed & Breakfast). Vartefter museet växte och ytterligare behov fanns behövdes större och mer anpassade lokaler för verksamheten.

Lokalerna som rymmer dagens museum blev inflyttningsklara den 7 maj 1999, med undantag av utställningsdelen som byggdes till senare. Invigningen förrättades av dåvarande landshövding Björn Eriksson och ca 200 personer deltog.


Efter ytterligare ett antal år och flertalet donationer av olika maskiner och utrustning kändes det intressant att även kunna visa upp delar av de föremål som förvarades i förråd och därmed kunna skapa en utställningsavdelning. Under 2014 stod tillbyggnaden färdig med ytterligare 40 kvadratmeter som vetter mot Vallaskogen.


Till museets 25-årsjubileum i augusti 2019 skrevs en bok om Grafiska Museet i Gamla Linköping 1994—2019 av engagerade medlemmar och som trycktes med hjälp av donationer från Kungliga Patriotiska Sällskapet samt Westman-Wernerska stiftelsen.

Boken finns att köpa på museet för den som är intresserad av att veta mer om Grafiska Museet, men den innehåller även intressanta delar om bland annat Linköpings tryckerihistoria och Johannes Gutenberg. Kontakta oss gärna på grafiskamuseet@telia.com för mer information angående medlemskap, museet, föreningen och det arbete som bedrivs i lokalen.

Infoguider

Här finns infoblad om museet på tio olika språk!